• Tescil edilmemiş marka , marka değildir !
Anonim Şirketlerde  Pay  Devri

ticaret Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar

Marka Hukuku

ticaret Marka Hukuku

marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının

Elektronik Tebligat

internet Elektronik Tebligat

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli

Patent şart mı?

ticaret Patent şart mı?

marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının